Багш, ажилтны танилцуулга


1. Г.БАТТҮВШИН -Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн захирал 

2. Ж.Пүрэвсүрэн -  Хөтөлбөрийн дэд профессор

3. М.Банзрагч - Хөтөлбөрийн дэд профессор

4. Д.Биндиряа - Хөтөлбөрийн дэд профессор

5. Б.Цэрэгмаа - Хөтөлбөрийн дэд профессор

6. А.Уранчимэг - Судалгаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

7. С.Энхтуяа - Захирлын туслах

8. С.Баярмагнай - Нягтлан бодогч

9. Б.Батдолгор - Хөтөлбөрийн зохицуулагч

10. Д.Нямсүрэн -Сургалтын албаны ажилтан

11. С.Урнаа - Сургалтын мастер