Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд


Дотоодын байгууллагууд

Холбогдох сайт

Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

www.stf.mn

Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

www.mongolchamber.mn

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл

www.accmon.mn

Монголын Залуу Эрдэмдийн холбоо

www.mysa.mn

Ажил олгогч эздийн холбоо

www.monef.mn

 Дэлхийн Зөн ОУБ

www.wvi.org/ mongolia

Монголын Хүний нөөцийн менежментийн шинэчлэлийн академи

www.hracademy.mn

Монголын Хүний Нөөцийн

Мэргэшсэн Менежерүүдийн холбоо

 

        www.monnrm.mn

 

Монголын менежментийн холбоо

www.mamo.mn

 

Сангийн яам

  www.mof.gov.mn

Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам

 www.khun.gov.mn

Худалдаа аж үйлдвэрийн яам

 

Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам

www.meds.gov.mn

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам

www.mofa.gov.mn

Улаанбаатар хотын Захирагчийн алба

 www.ulaanbaatar.mn

Татварын Ерөнхий газар

 www.mta.mn

Монгол Банк

 www.mongolbank.mn

Санхүүгийн зохицуулах хороо

 www.frc.mn

Монголын Хөрөнгийн бирж

 www.mse.mn

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт

 www.monicpa.mn

Нийслэлийн татварын газар

 www.nta.mn

Үндэсний бүтээмж хөгжлийн төв

 www.mpo-org.mn

Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийн газар

 www.mn.undp.org

НҮБ–ийн Хөгжлийн хөтөлбөрийн газар

 www.mfa.gov.mn

Санхүүгийн зах зээлийн холбоо

 http://financialmarketassociation.blogspot.com/

ҮЦТТТХТ

 www.schcd.mn

Монголын төмөр зам

 www.mtz.mn

УБТЗ ХНН

 www.ubtz.mn

МҮХАҮТ

 mongolchamber.mn

Ажил олгогч эздийн холбоо

 vetp.net

Хүний хөгжил сургалт судалгааны төв

 e-tender.mn

Татварын мэргэшсэн ТИНЗ нийгэмлэг

 www.cpta.mn

Голомт банк

 www.golomtbank.mn

ХААН банк

 www.khanbank.mn

Анод банк

 www.anodbank.mn

Кредит банк

 www.creditbank.mn

Капитал банк

 www.capitalbank.mn

Монгол шуудан банк

 www.statepost.mn

Зоос банк

 www.zoosbank.mn

“Увс хүнс” ХХК

 www.yp.mn

“Мон Аудит” ХХК

 

Монос групп

 www.monos.mn

“Мон Инж Бар” ХК, “УБ барилга” ХХК, “УБ хивс” ХК, “Босса” ХХК

 www.mse.mn

barilga.mn

“Голомт өргөө” ХХК

 www.cpc.mn

Боловсрол телевиз

 www.edutv.mn

“Last time investment” ХХК

www.investing.com 

“Форвард моторс” ХХК

 www.forwardmotors.mn

“Гангар инвест” ХХК

          biznetwork.mn/c/Gangar+Invest+LLC

“Есөн од” ХХК

          biznetwork.mn/c/ESUN+OD

“Everyday худалдааны төв”

          www.dvbs.eu.org

Монголын эдийн засгийн сэтгүүл

          www.mongolianeconomy.mn

 МУЗГХА Оюуны Өмчийн Газар

          www.ipom.mn