Маркетингийн Менежмент


БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ                          

 

 

 

“Маркетингийн менежмент” Магистрын хөтөлбөр      Индекс: 04140101

 

 

Маркетингийн магистрын хөтөлбөрийн зорилго: Маркетингийн шинжлэх ухааны онол, судалгааны арга зүйг эзэмшиж, оновчтой шийдэл хайх, манлайлах, энтерпренер хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэн, судлаачийг бэлтгэхэд оршино. Үүний тулд

  • Мэргэжлийн болон судлаачийн  ёс зүй, хувь хүний соёл, нийгмийн хариуцлагатай байх,
  • Шинжлэх ухаан, технологийн онол, судалгааны орчин үеийн арга зүйг эзэмшиж, эдийн засаг, нийгмийн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг илрүүлэх мэргэжлийн мэдлэг
  • Шинэ мэдлэгийг бий болгох, энтерпренер сэтгэлгээгээр хөгжүүлэх мэргэжлийн ур чадвар, дадал эзэмшүүлнэ.

 

                                                        Маркетингийн

Хичээлийн нэр

Мэргэжлийн магистр

Судлаач магистр

Суурь ухааны хичээл

10

10

Мэргэжлийн хичээл

21

15

Мэргэжлийн шалгалт

 

-

Судалгааны семинар

3

3

Магистрын төгсөлтийн ажил

-

5

Гадаад хэлний шалгалт

1

1

Нийт кредит цаг

35

34

 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дараахь үр дүнд хүрнэ. Үүнд:

  1. Хувь хүний хандлага, байнга суралцах
  2. Туршилт, судалгаа хийх, мэдлэгийг бүтээх
  3. Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, манлайлах
  4. Анализ хийх, загварчилж баримт бичиг боловсруулах
  5. Удирдах
  6. Сурган хүмүүжүүлэх чадвартай болно.