Маркетингийн Менежмент


БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ                          

 

 

 

“Маркетингийн менежмент” Магистрын хөтөлбөр      Индекс: 04140101

 

 

Маркетингийн магистрын хөтөлбөрийн зорилго: Маркетингийн шинжлэх ухааны онол, судалгааны арга зүйг эзэмшиж, оновчтой шийдэл хайх, манлайлах, энтерпренер хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэн, судлаачийг бэлтгэхэд оршино. Үүний тулд

  • Мэргэжлийн болон судлаачийн  ёс зүй, хувь хүний соёл, нийгмийн хариуцлагатай байх,
  • Шинжлэх ухаан, технологийн онол, судалгааны орчин үеийн арга зүйг эзэмшиж, эдийн засаг, нийгмийн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг илрүүлэх мэргэжлийн мэдлэг
  • Шинэ мэдлэгийг бий болгох, энтерпренер сэтгэлгээгээр хөгжүүлэх мэргэжлийн ур чадвар, дадал эзэмшүүлнэ.

 

                                                        Маркетингийн

Хичээлийн нэр

Мэргэжлийн магистр

Судлаач магистр

Суурь ухааны хичээл

10

10

Мэргэжлийн хичээл

21

15

Мэргэжлийн шалгалт

 

-

Судалгааны семинар

3

3

Магистрын төгсөлтийн ажил

-

5

Гадаад хэлний шалгалт

1

1

Нийт кредит цаг

35

34

 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дараахь үр дүнд хүрнэ. Үүнд:

  1. Хувь хүний хандлага, байнга суралцах
  2. Туршилт, судалгаа хийх, мэдлэгийг бүтээх
  3. Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, манлайлах
  4. Анализ хийх, загварчилж баримт бичиг боловсруулах
  5. Удирдах
  6. Сурган хүмүүжүүлэх чадвартай болно.

Зарлал

Бүх зарлал

ШИНЭ МЭДЭЭБҮХ МЭДЭЭ