Менежмент докторын хөтөлбөр


БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ                          

 

 

“Менежмент” докторын хөтөлбөр       Индекс: 04130201

 

Менежментийн докторын хөтөлбөрийн зорилго: Шинжлэх ухааны онол, судалгааны арга зүйг эзэмшиж, оновчтой шийдэл хайх, манлайлах, энтерпренер хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чадвартай мэргэжилтэн, судлаачийг бэлтгэнэ.

Хөтөлбөрийн үр дүнд Менежментийн зохион байгуулах, удирдах, төлөвлөх шинжлэх ухааны онол арга зүй, технологийн нарийн мэдлэгтэй эзэмшсэн мэргэжилтний эгнээ өргөжнө.

ШУТИС-ийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Энтрепренер их сургууль болгон хөгжүүлэх стратегийн зорилгыг хангахад хувь нэмрээ оруулна.