Судалгааны багууд


ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага Хүмүүнлэгийн сургуулийн Судалгааны

профессорын баг байгуулах санал

2015.06.05

Судалгааны профессорын багийн нэр

Тэргүүлэх профессор

Судалгааны чиглэл, үр дүн

Лаборатори

Гишүүд

1

Энтерпренершип ба инновац судлал

 

 

Док., дэд проф. Ж.Ганчимэг

Суурь судалгаа: Бизнесийн хөгжил, инновацийн асуудлууд

Төсөл: Байгууллагуудтай хамтарч тодорхой салбар, байгууллагын тулгамдсан асуудлуудыг илрүүлэх, үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчидтэй холбох

Бизнесийн инкубатор төв (ШУТИС-ийн оюутны байрны 4 –р давхарт)

Док(Sc.D.), дэд проф. Б.Цэцгээ

Док., проф. С.Төгс

Док., проф. Б.Даваасүрэн

Док. Э.Эрдэнэчимэг (Азийн дэд бүтцийн судалгааны институтын захирал)

 

2

Эдийн засаг, менежментийн микро түвшний судалгаа

док., дэд проф. Х.Ариунаа

Суурь судалгаа: Монгол улсын тодорхой салбарын эдийн засгийн загвар, менежментийн хөгжлийн судалгаа хийх

Төсөл: Эдийн засаг, менежментийн тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлох, оновчтой шийдлийн хувилбар боловсруулах

Бизнес симуляцийн лаборатори (309 тоот)

док., проф. Х.Пүрэвдагва

Док., дэд проф. Б.Энхтуяа            

Док. М.Банзрагч

Док., проф.Я.Шуурав (Уд.академи)

3

 

Археологи-этнографийн судалгаа

 

 

Док., дэд проф. Л.Эрдэнэболд

Суурь судалгаа: Соёлын биет өвийн авран хамгаалалт

Төсөл: Бусад байгууллагуудтай хамтарч археологийн хайгуулын болон авран хамгаалах ажиллагаа явуулах

Археологийн лаборатори (ШУТИС-ийн багш нарын 180 айлын байрны подвалд)

Док., дэд проф. Ю.Болдбаатар

Док. И.Лхагвасүрэн

 

4

Либерал артын сургалт, судалгаа

 

 

 

Док. Я.Төгөлдөр

Суурь судалгаа: Судлаач Хобстедийн судалгааны төвтэй хамтран монгол хүний соёлын ялгаатай байдлыг судална.

Төсөл: Олон улсын судалгааны төвтэй хамтарч төсөл либерал артын сургалтын агуулга, арга зүйг боловсруулж хэрэгжүүлнэ

Оюун ухаан, сэтгэл зүйн оношлогооны судалгааны лаборатори (ШУТИС болон БУХС-ийн лаборатори)

Док. Н.Ариунтуяа

Док. Д.Цогзолмаа

 

 

 

Нэгтгэсэн: БУХС –ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:                                  док. Дэд проф. Ц.Ганбат