Багшийн мэдээлэл

Мижиддорж Банзрагч

Хөтөлбөр хариуцсан Дэд профессор

Танилцуулга

ХОЛБОО БАРИХ

 • Гар утас:        976-99057681
 • Э-мэйл:          banzragchm@gmail.com

 

 • 2000-2004 он Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг “Эдийн засагч, математикч” мэргэжлээр эдийн засгийн ухааны бакалаврын зэрэг хамгаалсан
 • 2004-2006 онд МУИС, МКС-д “Хэрэглээний математикч” мэргэжлээр математикийн ухааны  магистрын зэрэг хамгаалсан.
 • 2014 онд ШУТИС, Компьютерийн техник менежентийн сургууль, “Санхүүгийн менежмент” мэргэжлээр Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан.

2004 оноос ШУТИС-ийн Компьютерийн Техник  Менежментийн Сургууль, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль, Бизнесийн Удирдлага Хүмүүнлэгийн Сургууль, Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургуульд багшилж байна.

Судалгааны ажлын чиглэл: Эдийн засаг, санхүүгийн загварчлал

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Эдийн засгийн хөгжлийн загварчлал ТББ-ын гишүүн

 МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2008 он  БНЧУ-ын Charles-ийн их сургууль (CERGE)
 • 2012 он  БНСУ-ын Inje  их сургууль
 • 2013 он Бурядский государственный университет, Факультет экономики и управления., Школа молодого ученого на Байкале., Буряд

 БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

 • Нэгэн сэдэвт зохиол-1
 • Хамтын бүтээл-8
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүллэг-18
 • Эрдэм шинжилгээний илтгэл-16
 • Эрхлэн нийтлүүлсэн ном бүтээл-3