Багшийн мэдээлэл

Гүрбазар Баттүвшин

ШУТИС-БАТС Захирал

Танилцуулга

ХОЛБОО БАРИХ

 • Утас:              976-11-70160688
 • Гар утас:        976-99 08 81 27
 • Э-мэйл:       battuvshing@yahoo.co.uk
 • Facebook:      battuvshin gurbazar

БОЛОВСРОЛ

 • 2012 он Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D) “Монгол улсыг бүсчилж хөгжүүлэх арга зүйн асуудал ”, Шинжлэх ухаан Технологийн их сургууль
 •  
 • 2003 он Үйлдвэрлэлийн менежментийн мастер “Монгол улсыг бүсчилж хөгжүүлэх онолын арга зүйн зарим асуудалд”, Шинжлэх ухаан Технологийн их сургууль
 •  
 • 2002 он Үйлдвэрлэлийн менежментийн бакалавр “Хүн амын хүнсний хэрэглээг сайжруулах зарим арга зам”, Шинжлэх ухаан Технологийн их сургуул

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

 • 2014 оны 08- сараас БУ- н салбарын эрхлэгч, Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн сургууль, ШУТИС
 • 2012-2013 он Менежментийн профессорын багийн тэргүүлэх профессор КтМС, ШУТИС
 • 2012-2013 он ЭЗСП багийн Дэд профессор, КтМС, ШУТИС
 • 2004-2012 он Ахлах багш, багш, КтМС, ШУТИС
 •  
 • 2002-2003 он Туслах багш, КтМС, ШУТИС

ХИЙСЭН СУДАЛГАА /макро түвшний/

 1. Барилгын материалын гол нэрийн барааны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа. БХБЯ. 2014 оны 10-12 сар. Судалгааны багийн гишүүн. Зөвлөх
 2. Үндэсний хэмжээнд мэдээлэл цуглуулах, улсаас хэрэгжүүлсэн гамшгийн дараах хариу арга хэмжээ, нөхөн төлбөрийн талаарх кэйс судалгаа, Монгол улсын Гамшгийн эрсдлийн менежмент (DRM) Дэлхийн банк. 2014 он
 3. Асрамж, халамжийн байгууллагуудын нэгдсэн мэдээллийн сан, сүлжээ бий болгох програм боловсруулалт. НХХЯ. 2012 он
 4. Аймаг дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт. Хөдөлмөрийн яам. Хөдөлмөрийн судалгааны институт. 2013 оны 9- 10
 5. НХХЯ. АХБ “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тооцох” Баян-Зүрх дүүрэг. 2011оны 8 -11 сар.
 6. Улаанбаатар хотын “Мянганы хөгжлийн зорилтын биелэлтийн 2 удаагийн тайлан” НҮБХХ – ийн дотоодын зөвлөх. 2011 оны 6 – 8 сар.
 7. Монгол улсын эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн төсөл болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулах /ТА6501–reg/ төслийн хүрээнд “Айл өрхийн эрчим хүчний хэмнэлтийн судалгаа” АХБ, Гүйцэтгэгч: Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв ТББ, 2010 оны 10 -сар
 8. Монгол улсад гамшгийн аюулыг бууруулах, менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь төслийн дунд шатны үнэлгээний тайлан. Монгол Улсын Засгийн Газар, ОБЕГ, НҮБХХ., Санхүүжилт Люксембургийн ЗГ, НҮБХХ МОН/08/305, 2010 оны 8 – 9 сар.
 9. “Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ядуу эмзэг бүлгийн өрхүүдийн амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлж буй байдал” АХБ – ны санхүүжилт. 2010 оны 6 сар, Судалгааны ажлын зөвлөх.
 10. АХБ, НХХЯ – ны “Хүнс тэжээл хөтөлбөр” LPS:MON 42322.
 11. Гэрээний нэр, дугаар: “Хөтөлбөрт хамрагдах зорилтот иргэдийн эдийн засаг, нийгмийн байдлыг баталгаажуулах тухай”   судалгааны багийн зохицуулагч. 2009 оны 6 – 9 сар
 12. Улаанбаатар хотын “Мянганы хөгжлийн зорилтын биелэлтийн анхдугаар тайлан” НҮБХХ – ийн дотоодын зөвлөх. 2009 оны 4 – 6 сар.
 13. Баруун бүсийн Баян – Өлгий, Ховд, Увс аймгуудын “Мянганы хөгжлийн зорилтын биелэлтийн 2 – р тайлан” – ийн эдийн засгийн зөвлөх. MDG 2008 оны 12 сар
 14. Г.Баттүвшин нарын хамтын судалгаа. Төрийн ба хувийн хэвшилд ажиллагчидын цалингийн өсөлтийн нийгэм эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө. НҮБХХ – ийн газар. 2008 он
 15. Г.Баттүвшин нарын хамтын судалгаа. “Монгол улсын төлөвлөлтийн чадавхийг үнэлэх нь”. НҮБХХ – ийн газар. 2007 он
 16. Г.Баттүвшин нарын хамтын судалгаа. “Монгол улсын Нийслэлийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг тодлорхойлох нь” /Бодлого боловсруулах ажлын дэд хэсгийн бүрэлдэхүүнд/ УБ хот, 2007 он
 17. Г.Баттүвшин нарын хамтын судалгаа. “Хэрэглэгчийн үнэлгээний картын аргыг ашиглан их, дээд сургуулиудын үйлчилгээг үнэлсэн нь.”
 18. Сангийн яам, Дэлхийн банк. Ядуурлыг бууруулах Итгэлцлийн сан. 2006 он.
 19. Г.Баттүвшин нарын хамтын судалгаа. Дунд орлоготой хүмүүсийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд.
 20. СЭЗЯ-ны Ядуурлын судалгааны нэгж, НҮБХХ – ийн газар. MON 01/U 01/ төсөл. 2004 он.

 

ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ /Микро түвшний/

 • Эмээлт бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны төвийн төсөл. ОХУ – ын ММТЦ ХХК- ийн захилагат ажил
 • Тэнгэр трейдийн “Cash and Carry” байгуулах төсөл УБ хот, 2006 он
 • “Хаягдал гялгар уут, полиэтилен боловсруулж дахин ашиглах” үйлдвэрийн төсөл. Монгол хэвлэл ХХКийн захилагат ажил УБ хот, 2005 – 2006 он
 • “Нийлэг мяндсан уутны үйлдвэр байгуулах төсөл” хөрөнгө оруулалтын төсөл. Үйлдвэр, худалдааны “Шижир далай” ХХКийн захиалгат төсөл УБ,2004
 • КтМС – ийн АСС төвийн дэргэд электроникийн үйлдвэрлэлийн цех байгуулах” төсөл. УБ, КтМС 2004 он. КтМС – ийн захирал С. Байгалтөгсийн захиалгат ажил

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ, ТЭТГЭЛЭГ

 • 2011 он    МУ – ын Сангийн яамны 100 жилийн ойн хүндэт тэмдэг
 • 2010 он  Боловсролын тэргүүний ажилтан
 • 2009 он   Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан

 

 

 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

 • Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв ТББ- ийн ТУЗ – ын дарга
 • МУ – ын ЗГ – ын “Төлөвлөлт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээний” сургагч багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2014 он МУ- ын ЗГ. НҮБХХГ – ийн “Төлөвлөлт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээний” сургагч багшийн сургалт
 • 2007 он Макро эдийн засгийн төлөвлөлт Хятад улс, Бээжин хот, Худалдааны яам
 • 2006 он Докторын сургалт ШУТИС, КтМС
 • 2005 он Багшлах эрхийн сургалт ШУТИС, КтМС

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

-СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА:

 1. “Төслийн менежер” Хөдөлмөрийн судалгааны институт. Г.Баттүвшин нар. УБ хот. 2014 он. Мөнхийн үсэг 183 х.
 2. Макро эдийн засгийн бодлого, дасгалын хураамж Г.Баттүвшин, М. Сарантуяа УБ хот. 2013 он, Голден ай принтинг ХХК. 130 хуудас.
 3. Эдийн засгийн онолын үндсэн ойлголтуудын хураангуй загвар /Ц.Далай, Г.Баттүвшин нарын хамтын бүтээл/ УБ хот. 2005 он. 3 х.х.
 4.  Голден ай принтинг ХХКМикро эдийн засгийн үндсэн ойлголтуудын график дүрслэлийн тайлбар УБ хот. 2005 он. 14.5 х.х.
 1. Инженерийн лавлах – 4 / Эдийн засаг, Менежмент/ хамтын бүтээл. УБ. 2005, 2006 он.170 хуудас.
 2. МИС – ийн “Тээврийн менежмент” сурах бичгийн 28, 29 дүгээр бүлэг 6.х.х 2009 он.

 

– РЕДАКТОРООР АЖИЛЛАСАН:

 1. “Эдийн засгийн онол” ШУТИС – ийн УУС – ийн багш нарын бүтээл
 2. Эдийн засгийн Нобелийн шагналтнууд цуврал Сангийн яамны “Стандарт” сэтгүүл 2007, 2008 оны дугаарууд
 3. “Төслийн менежер” Хөдөлмөрийн судалгааны институт. Г.Баттүвшин нар. УБ хот. 2014 он. Мөнхийн үсэг 183 х.

ЭШ- ИЛТГЭЛ, НИЙТЛЭГДСЭН ӨГҮҮЛЭЛ

 1. “Эдийн засгийн судалгаанд ашиглагдаж буй орчин үеийн статистик аргууд” Дархан уул аймагт болж буй “Банк санхүүгийн системийн хөгжил -2014” Дархан хот. 2014.05.29
 2. “Монгол улсын нийгэм – эдийн засгийн тулгамдсан асуудал” Дархан уул аймагт болж буй “Банк санхүүгийн системийн хөгжил -2014” Дархан хот. 2014.05.29
 3. “Орон зайн таталцалын зарчим, бүс нутгийн бизнесийн орчины хамаарал” Өвөрхангай аймгийн Төвийн бүсийн “Хангайн бүсийн хөгжилд Өвөрхангай аймгийн гйүцэтгэх үүрэг” ЭШ – ний хурал 2014.05.27
 4. “MONGOLIA: A POTENTIAL NEW TRANSIT CORRIDOR IN EURASIA” ОХУ-ын Улаан-Үд хотод Буриадын улсын их сургуулиас зохион байгуулсан “Problems and Prospects of Cooperation of States in Eurasia” сэдэвт олон улсын бага хурал 2014.04
 5. “ Исследования современного состояния (практических результатов) региональоного раквития Монголии”. Международная научно – практическая конференция посвященная 105 летию РЭУ имени Г.В. Плеханова.Хөгжлийн хүрээлэн, Оросын Эдийн засгийн академийн филиал 2012 оны 4 сар
 6. MUSTAK, The International conference on engineering -2012 Mokwon university, Deajeon,Korea. “ Regional development issues of Mongolia” 2012 оны 5 сар
 7. Монгол улсын Ерөнийлөгчийн тамгын газар,Улсын их хурлын тамгын газар, ШУА, Хөгжлийн хүрээлэн, Төвийн бүсийн зөвлөлийн хамтран зохион байгуулсан “Төвийн бүсийн хөгжил – шинжлэх ухаан, технологи” сэдэвт хурал “Төвийн бүсийн хөгжлийн нөхцөл байдлын судалгаа” УБ хот 2013 оны 6 сар.
 8. “International conference on knowledge based economy and Mongolia”. MUST. UB. “Бүс нутгийн тулгуур төвийн болон хөгжлийн төвийн асуудалд”. 2010/11 он
 9. ШУТИС – ийн КтМС – ийн Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
 10. “Бүс нутгийн эдийн засгийн онолын шинэ хандлагууд” УБ. 2010 он. 2/114
 11. MSWL, MECS, NDIC, LACCU, MUST. “Emerging issues of management in XXI century. “Research on possibilities of involving residents from eastern region in some social care services”. UB. An International conference. October, 2009.
 12. MSWL, MECS, NDIC, LACCU, MUST. “Emerging issues of management in XXI century. “ Development level evaluation issue of region”. UB. An International conference. October, 2009.
 13. ШУТИС, КтМС. ШУТИС – ийн 50 жил, КтМС – ийн ЭЗ, Менежментийн салбарт мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жил, КУ – ны салбарын 25 жилийн ойн профессор багш нарын “БАГШИЙН ЭРДЭМ” ЭШ – ний хурлын эмхэтгэл. “Бүс нутгийн ДНБ – ий салбар үзүүлэлтүүдийн мэдрэмжийн шинжилгээ” УБ. 2009 он. 2/104
 14. ШУТИС – ийн 50 жил, КтМС – ийн ЭЗ, Менежментийн салбарт мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жил, КУ – ны салбарын 25 жилийн ойн докторант, магистрант оюутнуудын эрдэм шинжилгээний илтгэл. “Эдийн засгийн хямралын онолын хандлага, өнөөгийн дэлхийн эдийн засгийн байдал” УБ. 2009 он. 2/104
 15. ШУТИС – ийн КтМС – ийн магистр, докторант оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал. “Бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтийн тулгамдсан асуудлууд” УБ. 2008 он . 6/103
 16. МУ- ын ШУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл “Бүсчилсэн хөгжлийн онол арга зүйн асуудал” УБ, 2006 он. 7/87
 17. ШУТИС – ийн докторант оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал. “Бүсчилэн хөгжүүлэх онолын математик загвар” УБ хот. 2006 оны 3 сар
 18. ШУТИС – ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. “ Нийгмийн аудит, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам” УБ. хот 2005 – 2 сар
 19. ШУТИС – ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. “Бүс нутгийн бизнес үйл ажиллагааны орчны судалгааны зарим загвар” УБ. хот 2005. 2 сар
 20. Эрдэнэт хамтын үйлдвэрээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. Ц.Далай, Г.Баттүвшин. “Эрдэнэт хамтын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үр дүн, ажиллагч хүний нөөцийн хамаарал” илтгэл. Эрдэнэт хот. 2005.09.28.
 21. УТИС-ийн КтМС. Менежментий салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. “Нийгмийн аудит, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам” илтгэл. УБ. 2005.05.07.
 22. УТИС-ийн КтМС. Менежментий салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. “Бүс нутгийн бизнес үйл ажиллагааны орчны судалгааны загварчлал” илтгэл. УБ. 2005.05.07.
 23. БСШУЯ, ШУТИС, ШУА, Номин Холдинг ХХК-аас хамтран зохион байгуулсан Инновацийн удирдлага, хэрэгжилтийн механизм ОПБХ. Е.Н.Ванчикова, Г.Баттүвшин. “Ядуурлыг хэмжих аргачлал” илтгэл. УБ. 2004.10.22.
 24. Министерство образования и науки Российской Федерации, Восточно-Сибирский Государственний Технологический Университет. Социально-экономические аспекты реформ в России. Международная научно-практическая конференция. Ц.Далай, Г.Баттүвшин. “Меры по предупреждению попадания уязвимой части средноходного населения в ряды малодоходных”. Улан-үдэ. 2004.09.26.
 25. Министерство образования и науки Российской Федерации, Восточно-Сибирский Государственний Технологический Университет. Социально-экономические аспекты реформ в России. Международная научно-практическая конференция. Г.Баттүвшин. “Результаты, достигнутые путем формирования основы для укрепления макроэкономической стабильности темпов роста экономики Монголии”. Улан-үдэ. 2004.09.26.
 26. ХХБ-аас зохион байгуулсан Залуу багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. “Монголын дунд орлоготон” илтгэл. УБ. 2004.04.12.
 27. “Дунд орлоготой хүмүүсийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх арга зам” судалгааны дүнгийн тухай илтгэл.
 28. “Судалгааны дүнг бодлогод тусгах нь” Үндэсний семинар. УБ. Гадаад Хэргийн Яам. 2004.12.10.
 29. “Ядуурлыг бууруулах стратеги, судалгааны дүн” Улаанбаатарын бүсийн семинар. УБ. Гадаад Хэргийн Яам. 2003.11.14.
 30. “Ядуурлыг бууруулах стратеги, судалгааны дүн” Зүүн бүсийн семинар. Сүхбаатар аймаг . Баруун   – Урт.   2003. 10. 30 – 31.
 31. “Ядуурлыг бууруулах стратеги, судалгааны дүн” Хангайн бүсийн семинар. Өвөрхангай аймаг. Арвайхээр.   2003.10.04–05.
 32. “Ядуурлыг бууруулах стратеги, судалгааны дүн” Баруун бүсийн семинар. Баян – Өлгий аймаг. Өлгий. 2003.09. 28–29
 33. “Ядуурлыг бууруулах стратеги, судалгааны дүн” Төвийн бүсийн семинар. Дундговь аймаг. Мандалговь.   2003.09.17–18.
 34. Улаанбаатар хотын нийгэм–эдийн засгийн хөгжлийн асуудал. ОПБХ. Ц.Далай, Т.Нарантуяа, Г.Баттүвшин. “Нийслэлийн дунд орлоготныг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх арга зүй” илтгэл. 2003.10.03.
 35. Бүс нутгийн хөгжил. Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал. Ц.Далай. Г.Баттүвшин. “Бүсчилсэн хөгжлийн онол практикийн зарим асуудал” илтгэл. Өвөрхангай аймаг. Арвайхээр хот. 2003.05.10-11.
 36. УТИС–ийн КтМС-ийн багш нарын Онол практикийн бага хурал. Ц.Далай, Г.Баттүвшин, С.Бейбитхан. “Бүс нутгуудын нийгэм-эдийн засгийн потенциалын харьцуулалт” илтгэл. УБ. 2002 он.
 37. УТИС–ийн КтМС. “Үндэсний үйлдвэрлэлийн хөгжил, хандлага” ЭШОПБХ.ШУТИС. Ц.Далай, Б.Цэрэндорж, Б.Батцэнгэл, Г.Баттүвшин. “Бүс нутгуудын нийгэм-эдийн засгийн потенциалын харьцуулсан судалгаа” эрдэм шинжилгээний өгүүлэл. Эрдэм шинжилгээний бичиг. ¹ 6/46. УБ. 2001 он.
 38. Орхон аймгийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Бүс нутгийн хөгжил” ЭШОПБХ. Ц.Далай, Г.Баттүвшин. “Бүс нутгийн хөгжилд дэд бүтцийн гүйцэтгэх үүрэг” илтгэл. Орхон аймаг. Эрдэнэт хот. 2000.12.09