Захирлын зөвлөл
  1. Г.Баттүвшин - Захирал,  Доктор(Ph.D)., профессор
  2. М.Банзрагч - Дэд захирал, Доктор(Ph.D)., дэд профессор 
  3. О.Тамир - Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,  Доктор(Ph.D)
  4. Б.Оюунтунгалаг - Салбарын эрхлэгч, Доктор(Ph.D)., дэд профессор 
  5. Г.Батхүрэл - Зөвлөх профессор, доктор(Sc.D)., профессор  
  6. Д.Ундрах - Ахлах нягтлан бодогч, магистр
  7. Э. Энхтуяа - Захирлын туслах, магистр