Магистр, докторын эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж
Banzragch