ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль дээр Бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрт Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага (ACBSP)-ийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч нар ажиллаж байна.
Ankhbayar

ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургууль, Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль дээр Бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрт Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага (ACBSP)-ийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч нар ажиллаж байна.