ICIED-2024 Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж
Ankhbayar

“Монголын инновацийн 7 хоног-2024”-ын хүрээнд зохион байгуулагдах 10 дахь удаагийн "ICIED- 2024" Инновац, Энтрепренершипийн хөгжил олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд бүтээлээ ирүүлэхийг урьж байна.