“Бүсчилсэн хөгжилд ШУТИС-ийн оролцоо” сэдэвт нэгдсэн хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Ankhbayar