Зарлал

Бүх зарлал

МЭНДЧИЛГЭЭ

Манай сургууль 1959 оноос үндэсний дээд боловсролтой мэргэжилтэн, тухайлбал анхны аж үйлдвэрийн инженер - эдийн засагчдыг бэлтгэж эхэлснээс хойш олон мянган мэргэжилтэнг төгсгөсөн нь улс орны нийгэм – эдийн засгийн бүхий л салбарт амжилт, үр... Дэлгэрэнгүй

БАГШ НАР


БҮХ БАГШ

ХАМТРАГЧИД